มอบของขวัญเพื่อร่วมกิจกรรมวันเดิกแก่ชุมชนวัดอินทรวิหาร กทม.

อาจารย์ ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์ ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบของขวัญ ของใช้ และอุปกรณ์การเรียน แก่ประธานชุมชนวัดอินทรวิหาร คุณศิริชัย เมฆาประพัฒน์สกุล เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เพื่อร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กในปี 2565 ของชุมชน และขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

001171
Users Today : 0
Users This Month : 6
Users This Year : 472
Who's Online : 0