ประชาสัมพันธ์งานศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ (คณะกรรมการชุมชนคลองมะนาว)

คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขาพบ คุณรัชนีวรรณ สมานมิตร ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนคลองมะนาว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางดำเนินงาน ทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน และการประชาสัมพันธ์ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงดุสิต เขตดุสิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น.